A-47

Fons documental Per l'Horta Universitat d’estiu de l’Horta

Títol: Inscripció 2ª Universitat d’Estiu de l’Horta
Data: 2003
Territori: Alboraia
Conflicte: Model territorial – Horta, AVE
Autoria: Universitat d’Estiu de l’Horta, Per l’Horta, La Unió de Llauradors i Ramaders
Descripció:
Full d’inscripció a la 2ª Universitat d’Estiu de l’Horta
Fons documental: Fons documental Per l’Horta