B-01

Benimaclet

2016 Benimaclet CSOA L'Horta Fons documental El Punt – Espai de lliure aprenentatge PAI Benimaclet València

Títol:
Data: -/-/2016
Territori: Benimaclet
Conflicte: PAI Benimaclet
Autoria: Assemblea del CSOA l’Horta, Assemblea d’Horts
Descripció: Fullet informatiu que fa memòria del procés de creació dels horts comunitaris en les parcel·les d’horta colindants amb el CSOA l’Horta, i dins de l’àmbit del PAI de Benimaclet.
Fons documental: El Punt – Espai de lliure aprenentatge