BE-01

Benicalap

2008 Benicalap Fons documental Arxiu personal d'Enric Navarro Nou Mestalla València

Títol: Sentència Nº1584/03
Data: 03/11/2003
Territori: Benicalap
Conflicte: Nou Mestalla
Autoria: Tribunal Superior de Justícia de la CV, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Descripció:
Sentència en resposta al recurs contenciós administratiu promogut per la familia Valls, propietària de l’alqueria del Barbut a Benicalap i afectada per un dels projectes de reparcelació del Plan Parcial d’Ademús, que suposava la construcció del Nou Mestalla, entre d’altres. La demanda va dirigida a la Corporació Local i la promotora Nuevo Campanar SA perquè qüestionen la indemnització rebuda i demanen una quantia superior. Va ser desestimada.
Fons documental: Arxiu personal d’Enric Navarro