H-06

Model territorial - Horta

Defensem La Punta - Salvem l'Horta III Cinturó de Ronda Model territorial - Horta PE ZAL del Port Plataforma per un cinturó d’horta

Títol: València es crema
Data:
Territori: Horta
Conflicte: Model Territorial
Autoria:
Descripció: Mapa i descripció dels diferents conflictes territorials i urbanístics de la ciutat de València i dels col·lectius implicats en la seua defensa.
Fons documental: Per L’Horta