H-11

Fons documental Per l'Horta ILP

Títol: Per l’horta
Data: 10/06/2001
Territori: Horta
Conflicte: Model Territorial
Autoria: –
Descripció: Text llegit al final de manifestació per la ILP el 22 de juny de 2001 en la Plaça de la Verge.
Fons documental: Per L’Horta