H-14

Horta

2002 Comissió Promotora de la ILP per l'horta Fons documental Per l'Horta Horta Model territorial - Horta Per l'horta

Títol:
Data: 23/1/2002
Territori: Horta
Conflicte: Model Territorial
Autoria: Per L’Horta
Descripció: Carta informativa i d’agraïment als signants de la proposta de Llei reguladora del procés d’ordenació i protecció de l’horta de València com a espai natural protegit, presentat a la Mesa de Les Corts el 19 de gener de 2001.
Fons documental: Per L’Horta