H-15

Horta

2002 Fons documental Per l'Horta Horta ILP Model territorial - Horta Per l'horta

Títol:
Data: 20/02/2002
Territori: Horta
Conflicte: Model Territorial
Autoria: Universitat de València, Per L’Horta.
Descripció: Fullet de la inauguració de l’exposició «Per L’Horta» de Kaiko i taula redona «Campanya Iniciativa Legislativa Popular per l’Horta: conclusions i alternatives». On participen María José Algarra, Antonio Montiel, José Luis Miralles.
Fons documental: Per L’Horta