H-16

Fons documental Per l'Horta

Títol:
Data: 30/10/2003
Territori: Horta
Conflicte: Model Territorial, AVE
Autoria: Per L’Horta
Descripció: Carta informativa de la primera assemblea general de Per l’Horta com a associació, on es manifesta el compromís per focalitzar-se en dos grans temes la Llei d’Ordenació del Territori (LOT) i la lluita contra l’AVE.
Fons documental: Per L’Horta