H-17

Horta

2002 Fons documental Per l'Horta Horta ILP Model territorial - Horta Per l'horta

Títol: La Fundació Per L’Horta. «Fes un pas endavant. Fes un altre món possible. Una altra Horta possible».
Data: 2002
Territori: Horta
Conflicte: Model Territorial
Autoria: Per L’Horta.
Descripció: Fullet informatiu del naixement de la fundació Per l’Horta després de la campanya de la ILP i del rebuig de les Corts Valencianes a debatre-la. Es plantegen els objectius de la fundació, es descriu el seu funcionament i línies de treball i es fa una crida a la participació a través de diferents vies.
Fons documental: Per L’Horta