H-18

Fons documental Per l'Horta ILP

Títol: Iniciativa Legislativa Popular Per l’Horta. Instruccions per a la correcta recollida de signatures
Data: 2001
Territori: Horta
Conflicte: Model Territorial
Autori: Comissió promotora de la ILP Per l’Horta
Descripció: Instruccions per a la correcta recollida de signatures .
Fons documental: Per L’Horta