H-24

Fons documental Per l'Horta ILP

Títol: «L’Horta: la màgia de l’equilibri», Exposició de Mirades, Eines i Costums
Data: Del 06 al 17 de juny de 2001
Territori: Horta
Conflicte: Model Territorial
Autoria: Comissió Promotora de la ILP per l’horta, Universitat de València, Jardi Botànic.
Descripció: Fullet d’invitació a l’exposició «L’Horta: la màgia de l’equilibri» al Jardí Botànic, en col·laboració amb el Grup Fotogràfic La Peineta i el Museu de l’Arròs de Cullera.
Fons documental: Per L’Horta