H-25

Fons documental Per l'Horta ILP

Títol: Manifest Per l’Horta
Data: 2001
Territori: Horta
Conflicte: Model Territorial
Autoria: Comissió Promotora de la ILP per l’horta
Descripció: Model per a adhesions d’entitats al manifest en suport la ILP per l’horta.
Fons documental: Per L’Horta