H-60

Fons documental Per l'Horta ILP

Títol: Entitats que recolzen la ILP per l’horta.
Data: 19/06/2001
Territori: Horta
Conflicte: Model Territorial
Autoria: Comissió promotora ILP Per l’Horta
Descripció: Llistat d’entitats que donaren suport a la Iniciativa Legistaliva Popular a data de juny de 2001.
Fons documental: Per l’horta