H-80

Horta

2001 AVE Fons documental Arxiu personal d'Enric Navarro Horta Model territorial - Horta

Títol: Contra la globalització del Banc Mundial
Data: 29/05/2001
Territori: Horta
Conflicte: Model Territorial
Autoria: Justícia, Dignitat, Llibertat
Descripció: Convocatòria manifestació contra la globalització i les megainfraestructures que afecten el territori local.
Fons documental: Arxiu personal d’Enric Navarro