H-97

Fons documental Arxiu del Col•lectiu Ecologista Rosella Torrent – Per l’Horta ILP

Títol: –
Data: 2001
Territori: Horta
Conflicte: Model territorial – Horta
Autoria: –
Descripció:
Foto d’un esdeveniment de recollida de signatures per la ILP en defensa de l’Horta.
Fons documental: Arxiu del Col•lectiu Ecologista Rosella Torrent – Per l’Horta