HN-06

Fons documental Per l'Horta

Títol: No al III Cinturó. Carraixet Net i verd.
Data: circa 1999
Territori: Horta Nord
Conflicte: III Cinturó de Ronda
Autoria: Plataforma per un cinturó d’horta
Descripció:
Enganxines de la Plataforma per un cinturó d’horta.
Fons documental: Per l’Horta