HN-12

Fons documental Per l'Horta

Títol: Jornades per l’Horta
Data: 10 al 14 de maig de 2000
Territori: Horta
Conflicte: Model Territorial
Autoria: Plataforma per un cinturó d’horta i Fundació Valacastell.
Descripció:
Tríptic de la programació de les «Jornades per l’Horta» organitzades en Bonrepòs i Mirambell per la Plataforma per un cinturó d’Horta i la Fundació Valacastell.
Fons documental: Per l’Horta