HN-08

Fons documental Per l'Horta

Títol: Las barracas de l’Horta Nord agonizan
Data: 15/08/1998
Territori: Horta
Conflicte: Model territorial, Ampliació universitats, Ronda Nord, III Cinturó de Ronda, Nou Campanar
Autoria: Agustí Hernández / Levante EMV
Descripció:
Article que parla de la desaparició de les barraques de l’horta valenciana, posant l’accent sobre l’horta de Vera amenaçada per l’ampliació dels campus de la UV i UPV, la urbanització de l’horta de *Campanar i el III Cinturó de Ronda. Nomena també les problemàtiques del Sud, l’ampliació del Port.
Fons documental: Per L’Horta