HS-01

Fons documental El Punt – Espai de lliure aprenentatge

Títol: L’Horta no vol AVE
Data: 2005
Territori: Horta Sud
Conflicte: AVE
Autoria: Plataforma contra l’AVE de l’Horta Sud
Descripció:
Manifest contra la infraestructura de l’AVE atravessant l’Horta i argumentari dels costos econòmics, socials i ambientals.
Fons documental: El Punt – Espai de lliure aprenentatge