HS-12

Horta Sud, Catarroja

2008 Catarroja Fons documental Arxiu del Col•lectiu Ecologista Rosella Torrent – Per l’Horta Horta Sud Nou Mil·lenni Per l'horta Salvem Catarroja Universitat d'Estiu de l'Horta

Títol:
Data: juliol 2008
Territori: Catarroja, Horta Sud
Conflicte: Model Territorial – Horta, Nou Mil·leni
Autoria: Universitat d’Estiu de l’Horta, Per l’Horta
Descripció: Fotografia de la realització d’un mural contra el macroprojecte urbanístic «Nou Mil·lenni», a l’horta de Catarroja, durant la 7ªUniversitat d’Estiu de l’Horta al municipi.
Fons documental: Arxiu del Col•lectiu Ecologista Rosella Torrent – Per l’Horta