HS-12

Fons documental Arxiu del Col•lectiu Ecologista Rosella Torrent – Per l’Horta Universitat d’estiu de l’Horta

Títol:
Data: 14 al 18 de juliol de 2008
Territori: Catarroja
Conflicte: Model Territorial, Nou Mil·leni
Autoria: Universitat d’Estiu de l’Horta, Per l’Horta
Descripció: Fotografia de la realització d’un mural contra el macroprojecte urbanístic «Nou Mil·lenni», a l’horta de Catarroja, durant la 7ªUniversitat d’Estiu de l’Horta al municipi.
Fons documental: Arxiu del Col•lectiu Ecologista Rosella Torrent – Per l’Horta