MODEL TERRITORIAL

El conflicte anomenat «Model territorial» és un punt que s’ha volgut diferenciar amb un altre color, ja que no respon a un conflicte en concret ubicat en un lloc determinat, sinó que apel·la a la concepció i les expectatives d’urbanització projectades de manera general sobre el sòl de l’Horta durant les últimes dècades i que els moviments socials han defensat de manera conjunta.

Aquest punt recull l’arxiu referent a denúncies i demandes col·lectives que han anat encaminades a qüestionar de manera crítica el model territorial, depredador i especulatiu, que durant molts anys ha estat l’hegemònic al conjunt de l’Horta.

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per a la protecció de l’Horta, impulsada l’any 2001, en plena època del boom urbanístic, és un element central quant al qüestionament del model territorial i les demandes socials respecte al mateix. Es tracta d’una iniciativa d’especial rellevància política i social que va eixamplar l’imaginari col·lectiu de la lluita pel territori. La ILP va ser la resposta social a l’acumulació d’agressions urbanístiques continuades que des dels anys noranta s’imposaven sobre l’Horta. Es tractava d’articular les diferents lluites locals vinculades a agressions territorials específiques -PAIs, infraestructures, etc.-, en una defensa col·lectiva per al conjunt de l’Horta.

Perquè la ILP fora presa en consideració en les Corts Valencianes calia recollir 50.000 signatures i es van aconseguir quasi 118.000 signatures en 5 mesos, en un treball d’autoorganització col·lectiva, divulgació i mobilització social immens, impulsat inicialment per persones vinculades a la Plataforma per un Cinturó d’Horta i que va ser capaç d’aglutinar una gran quantitat de gent i col·lectius. Malgrat l’èxit, finalment la ILP va ser rebutjada per les Corts Valencianes pel Partit Popular. No obstant això, no va ser exactament un fracàs, ja que la resposta social per a la defensa del territori quedaria latent i ha sigut motor i referència per a les lluites posteriors. En l’any 2002 es va constituir l’associació Per l’Horta, seguint l’impuls generat arran de la ILP i des d’aleshores aquesta i altres entitats de defensa del territori han continuat insistint en la necessitat d’un canvi de model.

Encara que no exemptes de conflictes, el Pla de Protecció i Dinamització de l’Horta de València (PATODH) i la Llei de l’Horta, aprovades en 2018, són un triomf en la protecció del territori i són, en gran part, resultat de les demandes socials realitzades durant anys per protegir l’Horta de les dinàmiques especulatives.

Alguns dels col·lectius, plataformes i/o xarxes que han sigut claus durant les últimes dècades són: d’Amics de l’Horta, la Coordinadora en Defensa de l’Horta, la Plataforma per un Cinturó d’Horta, la Comissió Promotora de la ILP per l’Horta, l’associació Per l’Horta, Compromís pel territori, del Fòrum ciutadà per una València sostenible o la campanya València No Està en Venda.