PAI BENIMACLET

En 1991, l’Ajuntament de València va activar el Programa d’Actuació Integrada PAI Sector SUP T-4 Benimaclet, requalificant com a sòl urbanitzable una superfície superior a 200.000 m² per a la construcció d’aproximadament 1.350 habitatges. El juliol de 1992 l’Ajuntament de València va aprovar un conveni urbanístic amb la mercantil Urbem, Edival i Cobasa, S. A. amb la finalitat de promoure l’execució de la urbanització prevista en el sòl urbanitzable programat PRR-4 Benimaclet dins del Pla General d’Ordenació Urbana. El febrer de 1995, l’Ajuntament de València va adjudicar el contracte a la mercantil Benimaclet Est, S.A., empresa constituïda per Urbem, Edival i Cobasa, S. A.

L’arribada de la crisi de 2008 va paralitzar el projecte d’urbanització i va generar la reestructuració interna de les entitats propietàries i urbanitzadores. En 2014 el consistori va declarar la caducitat del projecte, ja que l’agent urbanitzador no havia aconseguit posar en marxa el projecte després de vint anys.

Durant els anys següents, l’estancament del projecte va permetre que es posaren en marxa diferents processos d’autoorganització social. D’una banda, la recuperació veïnal de part del sòl expropiat per a l’activació d’horts urbans, en un procés en el qual va estar activament implicada l’Associació de Veïns de Benimaclet. D’altra banda, l’okupació d’una de les alqueries expropiades en els terrenys del PAI que va donar pas a la creació del CSOA l’Horta que ha esdevingut un espai social de referència a València. En 2017, la promotora de Metrovacesa es queda amb el 40% del PAI de Benimaclet després del traspàs de sòl de BBVA, permetent així la reactivació del projecte urbanístic. Enfront de l’amenaça urbanitzadora sorgeix la creació de Cuidem Benimaclet, una plataforma integrada per veïnes, col·lectius i associacions del barri, que lluita per impedir «cap edificació residencial, expansiva i especuladora a la zona del Programa d’Actuació Integrada (PAI) de Benimaclet».