PARC AQÜÀTIC

L’any 2008 s’inaugurava el Bioparc, un parc zoològic construït sobre sòl municipal expropiat arran del procés especulatiu vinculat a Nou Campanar i gestionat per Rain Forest S.A, a través d’una cessió concedida per l’ajuntament de València a aquesta empresa. La cessió incloïa també els antics terrenys del Pouet limítrofs al Bioparc i les alqueries del Rei i Figuerol. L’acord comportava el desenvolupament d’una proposta vinculada a l’oci, en aquests terrenys, i el manteniment de les alqueries, algunes catalogades com a Bé d’Importància Local.

Des de l’aleshores la proposta vinculada a l’oci ha sigut inexistent i el procés de degradació de les alqueries ha sigut constant, aplegant a situacions dramàtiques a conseqüència de la inacció de l’empresa Rain Forest, malgrat la seua obligació de restaurar els terrenys i rehabilitar les alqueries.

En 2017 Rain Forest S.A va anunciar el nou projecte previst per a aquests terrenys, un parc aquàtic inspirat en Cambodja, amb un consum d’aigua previst de 300.000 litres diaris. La Taula per la Partida i H2O van manifestar des d’aleshores el seu rebuig a través d’accions i comunicats, per denunciar l’impacte ambiental i econòmic del projecte, així com per la incoherència del mateix amb l’entorn territorial.

En gener de 2022, la Taula per la Partida presenta la Façana de l’horta, una proposta alternativa al parc aquàtic, definida per associacions veïnals, sostenible ambientalment i econòmica, respectuosa amb l’entorn i pensada com a espai obert d’esbarjo i joc i també com espai de transició horta-ciutat.

Hui en dia, malgrat semblar inviable la construcció del parc aquàtic i existir un projecte alternatiu, l’administració encara no ha manifestat cap decisió ferma.