PO-16

Partida del Pouet

1999 Campanar Nou Campanar Partida del Pouet

Títol: Agenda del Casal Jaume I de Russafa
Data: –/11/1999
Territori: Partida del Pouet, Campanar
Conflicte: Nou Campanar
Autoria: Casals Jaume I
Descripció: Agenda de novembre i desembre de 1999 del Casal Jaume I de Russafa, amb la inauguració de l’exposició «El Pouet: Retall de la memòria col·lectiva de l’Horta».
Fons documental: Arxiu personal d’Eduard Pérez Lluch