PO-17

Partida del Pouet

1996 AV Campanar Campanar Nou Campanar Partida del Pouet València

Títol: Salvem el Pouet! Salvem l’Horta!
Data: 20/12/1996
Territori: Partida del Pouet, Campanar
Conflicte: Nou Campanar
Autoria : Associació de Veïns de Campanar
Descripció:
Fons documental: Arxiu personal d’Eduard Pérez Lluch