PO-20

Títol: A la comissió de cultura
Data: 13/12/1996
Territori: Partida del Pouet, Campanar
Conflicte: Nou Campanar
Autoria / Col·lectiu: Grup d’Esquerra Unida – Els Verds Bloc pel PV de l’Ajuntament de València.
Descripció: Escrit del regidor Francesc Díez i Carrión, del Grup d’EU-Els Verds, a la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de València, reconeguent la importància de conservar el patrimoni de la partida del Pouet amenaçat pel PAI Nou Campanar i proposant a la Comissió de Cultura arribar a una sèrie d’acords per a lograr-lo.
Persona / Col·lectiu Conservador: Arxiu d’Eduard Pérez Lluch