PO-21

Títol: Manifest del Pouet
Data: –/11/1996
Territori: Partida del Pouet, Campanar
Conflicte: Nou Campanar
Autoria / Col·lectiu: Associació de Veïns de Campanar
Descripció: Manifest de l’AV Campanar en contra dels futurs traçats vials Avinguda 9 octubre-Trànsits Nord i de la futura urbanització de la Partida d’Horta del Pouet pel PAI Nou Campanar, per no tindre en consideració les aspiracions del veïnat ni la rellevància simbòlica i patrimonial d’aquesta partida.
Persona / Col·lectiu Conservador: Arxiu d’Eduard Pérez Lluch