PO-49

Títol: Document 5
Data:
Territori: Partida del Pouet, Campanar
Conflicte: Nou Campanar
Autoria:
Descripció: Plànol de l’ordenació urbanística del Pla Parcial «Campanar Sur» de la promotora Nou Campanar S.A, superposat amb el plànol cadastral de la partida del Pouet amb anotacions dels noms d’algunes barraques i alqueries de la partida afectades per la construcció del Pla.
Fons documental: Arxiu personal d’Eduard Pérez Lluch