PO-51

Partida del Pouet

1997 AV Campanar Campanar Nou Campanar Partida del Pouet València

Títol: ¡Salvem L’Horta de Campanar! ¡Lluitem per la Partida del Pouet!
Data:11/1996
Territori: Partida del Pouet, Campanar
Conflicte: Nou Campanar
Autoria: Associació de Veïns de Campanar
Descripció: Escrit de denúncia l’A.V. de Campanar dels nous traçats viaris dels trams Av. 9 d’octubre-Transits Nord i la urbanitzacio del PAI anomenat «Nou Campanar», emfatitzada per la imminent expropiació per part del Ministeri de Foment de les 51 parcel·les afectades pels nous vials.
Fons documental: Arxiu personal d’Eduard Pérez Lluch