PO-52

Partida del Pouet

Campanar Nou Campanar Partida del Pouet València

Títol: Primero las alquerias y ahora nuestros muertos
Data: –
Territori: Partida del Pouet, Campanar
Conflicte: Nou Campanar
Autoria: Associació de Veïns de Campanar
Descripció: Escrit de denúncia del veïnat de Campanar front a la notícia de la desaparició del cementeri de Campanar com a conseqüència de la urbanització d’altre sector «Campanar Norte» de l’anomenat PAI «Nou Campanar»
Fons documental: Arxiu personal d’Eduard Pérez Lluch