PO-55

Títol: EL POUET: alquerías medievales de la huerta de Campanar en peligro de extinción
Data: 02/07/1997
Territori: Partida del Pouet, Campanar
Conflicte: Nou Campanar
Autoria: – 
Descripció: Escrit de denúncia per l’amenaça de desaparició de la partida del Pouet i el seu important patrimoni, per l’execució de l’anomenat PAI Nou Campanar.
Fons documental: Arxiu personal d’Eduard Pérez Lluch