PO-56

Títol: S.A.R Don Felipe de Borbón
Data: 15/12/1996
Territori: Partida del Pouet, Campanar
Conflicte: Nou Campanar
Autoria: Thomas Glick
Descripció: Carta del professor d’Història de la Universitat de Boston, Thomas Glick, al Príncep d’Astúries per a posar-li en coneixement de la qüestió de la destrucció de la Partida del Pouet i el seu patrimoni.
Fons documental: Arxiu personal d’Eduard Pérez Lluch