PO-68

Títol: Alqueria d’El Foraster
Data: 1997
Territori: Partida del Pouet, Campanar
Conflicte: Nou Campanar
Autoria:
Descripció: Postal amb format de targetes d’ajuda per a donar suport econòmic a la campanya contra l’anomenat PAI «Nou Campanar» que suposa l’urbanització de la partida del Pouet.
Fons documental: Arxiu personal d’Eduard Pérez Lluch