PO-96

Títol: Hipermercado de la droga
Data:
Territori: Campanar
Conflicte: Nou Campanar
Autoria:
Descripció:
Fons documental: Arxiu personal d’Eduard Pérez Lluch