PO-27

Títol: Comissió gestora de la Coordinadora Salvem el Pouet, Salvem l’Horta
Data: 12/02/1997
Territori: Partida del Pouet, Campanar
Conflicte: Nou Campanar
Autoria / Col·lectiu: Comissió Gestora de la Coordinadora Salvem el Pouet, Salvem l’Horta
Descripció: Acta dels acords presos per la coordinadora.
Persona / Col·lectiu Conservador: Arxiu personal d’Eduard Pérez Lluch