PO-28

Títol: Conferencia: «La Partida del Pouet: Història versus especulación»
Data: 06/03/1997
Territori: Partida del Pouet, Campanar
Conflicte: Nou Campanar
Autoria / Col·lectiu: –
Descripció: Esquema i guió preparatori de la conferència sobre la partida del Pouet i la seua situació actual front a l’urbanització del PAI conegut com «Nou Campanar».
Persona / Col·lectiu Conservador: Arxiu d’Eduard Pérez Lluch