PO-30

Títol: Demarcación de Carreteras del Estado en Valencia
Data: 6/11/1996
Territori: Partida del Pouet, Campanar
Conflicte: Nou Campanar
Autoria: Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en Valencia.
Descripció: Notificació de la demarcació de carreteres de l’Estat a València a una persona amb domicili a la partida del Pouet, afectada per l’obra viària compresa en els trams Avda. 9 d’octubre – Avda. General Avilés/Mestre Rodrigo. La notificació informa de que se procedirà al pagament de l’expedient per l’afectació i cita a la propietat a l’ajuntament per a la formalització.
Fons documental: Arxiu personal d’Eduard Pérez Lluch