PO-41

Títol:
Data: 23/12/1996
Territori: Partida del Pouet, Campanar
Conflicte: Nou Campanar
Autoria: Thomas Glick
Descripció: Rebut de correus d’una carta certificada de Thomas Glick, il·lustre historiador de la universitat de Boston i simpatitzant de la defensa de l’Horta valenciana, cap a l’Agència Europea de Mediambient.
Fons documental: Arxiu personal d’Eduard Pérez Lluch