PO-42

Títol: ¡Salvem el Pouet! ¡Salvem l’Horta!
Data: 20/12/1996
Territori: Partida del Pouet, Campanar
Conflicte: Nou Campanar
Autoria:Associació de Veïns de Campanar
Descripció: Convocatòria a concentració per la defensa de la partida del Pouet front a la urbanització de l’anomenat PAI «Nou Campanar».
Fons documental: Arxiu personal d’Eduard Pérez Lluch