PU-04

Fons documental El Punt – Espai de lliure aprenentatge

Títol: Agressió policial a La Punta
Data: 01/10/2001
Territori: La Punta
Conflicte: PE ZAL del Port
Autoria:
Descripció: Comunicació de denuncia d’agressions policiales al barri de La Punta i explicació de la problemàtica.
Fons documental: El Punt – Espai de lliure aprenentatge