PU-05

Fons documental Per l'Horta

Títol: Ripios per a una nit de cant d’estil en solidaritat amb La Punta
Data: 20/07/2002
Territori: La Punta
Conflicte: PE ZAL del Port
Autoria:
Descripció: Lletres de les cançons i instruccions per a la nit de cant d’estil.
Fons documental: Per l’Horta