PU-11

Fons documental Per l'Horta

Títol: La Punta, cronologia.
Data: 2003
Territori: La Punta
Conflicte: PE ZAL del Port
Autoria:
Descripció: Cronologia de La Punta des de les formes de vida prèvies a les amenaces urbanístiques fins les irregularitats, les expropiacions, la vulneració de drets i les demolicions. En el moment en què s’escriu la cronologia encara vivien 5 famílies en La Punta. El document també inclou qüestions del moviment ciutadà de defensa de l’horta i de la importància ambiental i cultural de La Punta.
Fons documental: Per l’Horta