PU-12

La Punta

Fons documental Per l'Horta La Punta PE ZAL del Port Per l'horta València

Títol:
Data:
Territori: La Punta
Conflicte: PE ZAL del Port
Autoria:
Descripció:
Fons documental: Per l’Horta