PU-15

La Punta

2002 Fons documental Per l'Horta La Punta PE ZAL del Port València

Títol: Per la dignitat dels llauradors.
Data: 12/07/2002
Territori: La Punta
Conflicte: PE ZAL del Port
Autoria: Per l’Horta
Descripció:
Fons documental: Per l’Horta