PU-16

Fons documental Per l'Horta

Títol: Stop deportació veïns de La Punta.
Data: 2002
Territori: La Punta
Conflicte: PE ZAL del Port
Autoria: Per l’Horta
Descripció:
Fons documental: Per l’Horta