PU-18

La Punta

Fons documental El Punt – Espai de lliure aprenentatge La Punta PE ZAL del Port València

Títol: Progreso + Desarrollo = Mierda
Data:
Territori: La Punta
Conflicte: PE ZAL del Port
Autoria:
Descripció:
Fons documental: El Punt – Espai de lliure aprenentatge