PU-24

Fons documental El Punt – Espai de lliure aprenentatge

Títol: NO A LA ZAL. Horta és Futur.
Data:
Territori: La Punta
Conflicte: PE ZAL del Port, Revisió PGOU València 2015.
Autoria: Horta és Futur
Descripció:
Fons documental: El Punt – Espai de lliure aprenentatge