PU-25

Fons documental El Punt – Espai de lliure aprenentatge

Títol: Defensem La Punta, Salvem L’Horta
Data:
Territori: La Punta
Conflicte: PE ZAL del Port
Autoria: Defensem La Punta-Salvem L’Horta
Descripció: Pamflet que explica la problemàtica del PE de la ZAL del Port i la missió de la Coordinadora Defensem la Punta, Salvem l’Horta com agrupació de diversos col·lectius i persones que donen suport a la lluita del veïnat de la Punta.
Fons documental: El Punt – Espai de lliure aprenentatge