PU-26

La Punta

2003 Fons documental El Punt – Espai de lliure aprenentatge La Punta PE ZAL del Port València

Títol: L’assassinat de l’horta de La Punta, o també l’expoli, la destrucció, el saqueig o la destrossa permesa d’un patrimoni cultural / La Punta ja no és notícia.
Data: 2003
Territori: La Punta
Conflicte: PE ZAL del Port
Autoria: Pau Serrano, Per l’Horta / Rafael Mestre, Fundació Salvador Seguí / Revista Al Margen 45.
Descripció: Article crític en la revista Al Margen nº45 de primavera, on es relaten els fets esdevinguts a la Punta.
Fons documental: El Punt – Espai de lliure aprenentatge