PU-41

Fons documental Per l'Horta

Títol: Nits a La Punta
Data: 15-20/07/2002
Territori: La Punta
Conflicte: PE ZAL del Port
Autoria: Universitat d’estiu de l’Horta-Per l’Horta
Descripció: Fullet de la programació de les nits de l’Universitat d’Estiu de l’Horta, edició a l’horta de la Punta.
Fons documental: Per l’Horta